00 -
000 cm
konto specjalne
sapphire creek
Awatar użytkownika
opis
Meet me underneath that big Montana sky.

Szkolnictwo
Preschool
Przedszkole w USA jest nieobowiązkowe, jednak wielu rodziców decyduje się na zapisanie do niego swoich pociech. Jest ono przeznaczone dla dzieci od 2-3 lat i trwa do 5-6 roku życia. To istotny etap edukacji, podczas którego maluchy mają szansę rozwinąć się społecznie. Nauka na temat otaczającego ich świata odbywa się przez zabawę. Po ukończeniu przedszkola, dziecko może zostać zapisane do kindergarten, czyli odpowiednika polskiej zerówki.

Ciekawostka!
— Około 69 procent amerykańskich dzieci uczęszcza do przedszkola.
Elementary school
Szkoła podstawowa w USA jest etapem obowiązkowym, który rozpoczyna się, gdy uczeń ma 6-7 lat, a kończy w 11-12 roku życia. W amerykańskiej podstawówce program obejmuje m.in. podstawy arytmetyki i algebry, język angielski (podstawy gramatyki, słownictwa i ortografii) oraz czytanie.

Szkoła podstawowa w USA dzieli się na pięć klas:
— 1st grade – dzieci w wieku 6-7 lat;
— 2nd grade – dzieci w wieku 7-8 lat;
— 3rd grade – dzieci w wieku 8-9 lat;
— 4th grade – dzieci w wieku 9-10 lat;
— 5th grade – dzieci w wieku 10-11 lat.
Ciekawostka!
— Wielu rodziców zapisuje swoje dzieci do szkół katolickich. Wyznanie chrześcijańskie nie jest wymagane, wystarczy tolerować obiekty religijne znajdujące się w pomieszczeniach. Szkoły katolickie wybierane są dość często przez rodziców ze względu na wyższy poziom nauczania.
Middle school
Middle school, nazywana również junior high school, to odpowiednik gimnazjum. Dziecko rozpoczyna w nim naukę w wieku 11 lat, a kończy w wieku 14. Jest ona etapem przejściowym między szkołą podstawową a średnią. Jest to część szkoły podstawowej, która trwa w tym systemie osiem lat.

Midddle school dzieli się na trzy klasy:
— 60th grade – młodzież w wieku 11-12 lat;
— 7th grade – młodzież w wieku 12-13 lat;
— 8th grade – młodzież w wieku 13-14 lat
High school
Liceum w Ameryce jest ostatnim obowiązkowym etapem nauki, które nastolatek rozpoczyna w wieku 14 lat, a kończy mając 18.

High school dzieli się na cztery klasy:
— 9th grade lub freshman year – młodzież w wieku 14-15 lat;
— 10th grade lub sophomore year – młodzież w wieku 15-16 lat;
— 11th grade lub junior year – młodzież w wieku 16-17 lat;
— 12th grade lub senior year – młodzież w wieku 17-18 lat.

Każdy uczeń ma możliwość wyboru zajęć na kolejny semestr - na ogół jest to od 5 do 7 przedmiotów, z czego większą część stanowią obowiązkowe. Oprócz tego mają możliwość wyboru całej puli przedmiotów dodatkowych, które rozwijają ich zainteresowania oraz kreatywność. Uczniowie, którym zależy na dostaniu się na prestiżowe uczelnie, mogą realizować przedmioty na poziomie akademickim (AP – advance placement). Te zostaną uwzględnione podczas rekrutacji do szkoły wyższej.
Niektóre szkoły średnie w USA przygotowują uczniów do pracy w zawodach takich jak hydraulik, kosmetyczka czy pielęgniarka. Inne posiadają konkretne profile, np. dziennikarski, weterynaryjny, ogrodniczy, architektoniczny czy inżynieryjny.

Pod koniec nauki w szkole średniej uczniowie mogą zdawać egzamin SAT lub ACT. Wymaga ich większość uczelni w USA. Nie można uznać ich za odpowiedniki polskiej matury, choć często są do niej porównywane. Egzamin SAT (Scholastic Assessment Test) bada kompetencje i wiedzę przedmiotową. Umożliwia on dostanie się na bardziej prestiżowe uczelnie.

Egzamin ACT (American College Testing) również sprawdza kompetencje i wiedzę przedmiotową, ale zawiera on dodatkowo pytania z dziedzin takich jak chemia, fizyka i biologia.
Szkolnictwo wyższe
Absolwenci liceum mogą aplikować do college’u. W tym najczęściej wybieranym typie uczelni nauka trwa 4 lata. Umożliwia on zdobycie bachelors degree, z nauk ścisłych i humanistycznych, jest to odpowiednik licencjatu. Kolejne tytuły można zdobyć w ramach studiów II i III stopnia. Pierwsze trwają do trzech lat i umożliwiają zdobycie masters degree, czyli odpowiednik polskiego magistra. Studia trzyletnie kończą się zdobyciem tytułu doktor. W zależności od uczelni mogą trwać od dwóch do sześciu lat.

Uczniowie po ukończeniu szkoły średniej, mogą również aplikować do Community College. Jest to instytucja porównywalna do polskiej szkoły pomaturalnej połączonej z uczelnią. Trwa ona dwa lata i umożliwia zdobycie tytułu associate z nauk humanistycznych lub ścisłych. Realizowane są w niej głównie przedmioty zawodowe. Uczniowie po ukończeniu tej szkoły mogą wybrać się na czteroletni college.
Finansowanie
Szkoły finansowane są z budżetu państwa. Niezależnie od placówki, wszystkie dostają tę samą sumę pieniężną, by każda szkoła miała równe szanse.
Szkoły finansowane są również przez bogatszych rodziców, którzy często przeznaczają daną sumę pieniężną na dalszy rozwój placówki, edukację oraz szkolne wycieczki. W zależności od zaangażowania rodziców istnieją placówki, które funkcjonują sprawniej.
Zablokowany