00 -
000 cm
konto specjalne
sapphire creek
Awatar użytkownika
opis
Meet me underneath that big Montana sky.

Rezerwacje wizerunków
Regulamin rezerwacji
1. Rezerwacja wizerunku jest obowiązkowa, aby możliwe było sprawdzenie karty postaci, zmiana wizerunku, czy aktywacja konta.
2. Na jedno konto przypada możliwość zarezerwowania dwóch wizerunków jednocześnie — podstawowego (trzy dni) oraz dodatkowego (jeden dzień). W przypadku wymiany rezerwowanego wizerunku na inny, nową rezerwacje należy opatrzyć komentarzem odnoszącym się do rezygnacji z poprzednio zarezerwowanego wizerunku - w innym wypadku nowa rezerwacja nie zostanie uznana.
3. Rezerwacja podstawowa podlega przedłużeniu do 7 dni łącznie (liczone do 23:59 ostatniego dnia). Drugie przedłużenie jest możliwe po wygaśnięciu pierwszej rezerwacji i ponownym zarezerwowaniu tego samego wizerunku. Prośby o przedłużenie należy umieścić bezpośrednio pod rezerwacją bądź kierować na konto sapphire creek.
4. W rezerwacjach należy umieszczać pełne dane rezerwowanego wizerunku, nie jego pseudonim. (wyjątek stanowią nicki z mediów społecznościowych, jeśli personalia nie są znane). Rezerwacje z literówkami w imieniu bądź nazwisku wizerunku będą uznawane za nieważne.
5. Gracz może trzykrotnie zarezerwować ten sam wizerunek. Następna rezerwacja wizerunku możliwa jest po upłynięciu pięciu dni.
6. Czas każdej rezerwacji liczony jest do godziny 23:59 ostatniego dnia, a o godzinie 00:00 wizerunek można przejąć. Taka sama zasada obejmuje rezerwacje dodatkowe. Przykład: rezerwację podstawową złożoną w dniu 01.01 można przejąć o północy dnia 05.01, natomiast rezerwację dodatkową o północy dnia 03.01.
7. Aby odebrać rezerwację, wystarczy zacytować z odpowiedniego konta posta, w którym dokonano rezerwacji dodatkowej.
8. Konto nieaktywne w celu aktywacji może dokonać wyłącznie rezerwacji dodatkowej.
9. Przejęcie wizerunku postaci zmieniającej wizerunek jest możliwe po godzinie od umieszczenia posta ze zmianą.
10. Zamiana rezerwacji podstawowej na dodatkową i odwrotnie dopuszczalna jest wyłącznie jeden raz.
Regulamin aktywacji i dezaktywacji
1. Dezaktywacji postaci można dokonać w odpowiednim temacie z zamówieniami.
2. Nie trzeba podawać powodu dezaktywacji, jednak należy liczyć się z konsekwencjami owej decyzji.
3. Godzinę po dezaktywacji postaci jej wizerunek wraca do obiegu. Tematy związane z postacią zostają przeniesione do archiwum. Jeśli gracz wyrazi zgodę, jego dezaktywowana postać może zostać wykorzystana przez Mistrza Gry.
4. Aktywacji postaci również dokonujemy w odpowiednim temacie. Aby aktywować postać należy dokonać rezerwacji wizerunku, napisać post fabularny i wyszczególnić tematy, które mają zostać przywrócone z archiwum.

Kod: Zaznacz cały

[rezerwacja]
[b]Podstawowa:[/b] imię nazwisko
[b]Dodatkowa:[/b] imię nazwisko
[/rezerwacja]
00 -
000 cm
konto specjalne
sapphire creek
Awatar użytkownika
opis
Meet me underneath that big Montana sky.

Rezerwacje wizerunków
rezerwacje podstawowe
xx/02
— xx— xx
rezerwacje dodatkowe
17/02
— florence pugh — tamsin o'donnell
rezerwacje przedłużone
xx/xx
— xxx — xxx
wizerunki odebrane
możliwe do przejęcia o 00:00 xx/xx
— xxx — xxx
Zablokowany