00 -
000 cm
konto specjalne
sapphire creek
Awatar użytkownika
opis
Meet me underneath that big Montana sky.

Regulamin forum
1.0 Regulamin ogólny
1.1 Rejestracja na forum jest jednoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją poniższego regulaminu. Administracja zastrzega sobie prawo do jego zmiany, o czym poinformuje w odpowiednim temacie z ogłoszeniami.
1.2 Sapphire Creek to forum oparte głównie na ingerencji Mistrza Gry. Wszystko o Mistrzu Gry oraz o poziomach związanych z nim znajdziecie w tym dziale.
1.3 Pieczę nad forum sprawuje administracja. Zadaniem administracji jest rozstrzyganie wszelkich kwestii spornych nieobjętych regulaminem.
1.4. Na forum niedozwolone jest publikowanie treści rasistowskich, erotycznych, seksistowskich i innych dyskryminujących jakąkolwiek grupę społeczną. W przypadku odgrywania poglądów postaci, prosimy o zachowanie rozwagi oraz nieprzekraczania granicy dobrego smaku.
1.5. Wszyscy gracze są równi i wszystkich dotyczą te same zasady netykiety. Ewentualne spory należy rozwiązywać drogą prywatną, próby przenoszenia ich do ogólnych tematów czy na shoutboxa będą podlegać upomnieniom lub karze. Administracja nie podejmuje się rozwiązywania osobistych konfliktów graczy.
1.6. Znajdujące się na forum grafiki pochodzą ze strony Upsplash, a kody i teksty są własnością administracji. Zabrania się kopiowania ich na użytek własny, co dotyczy również kart postaci i postów innych użytkowników.
1.7. Zabrania się reklamowania innych forów i zachęcania do gry na nich, korzystając zarówno z tematów publicznych, jak i drogą prywatną.
1.8. Kwestie sporne i niewspomniane w regulaminie administracja będzie rozpatrywać indywidualnie.

2.0 Regulamin postaci
2.1 Nick postaci może składać się wyłącznie z jednego imienia i nazwiska lub jednego imienia, inicjału drugiego imienia oraz nazwiska, przy czym akceptowane są nazwiska dwuczłonowe oraz zdrobnienia pierwszego imienia.
2.2 Imiona postaci nie powinny się powtarzać. Każdy użytkownik ma prawo do zajęcia pełnego imienia oraz jednego skrótu, ale muszą one znaleźć się w karcie postaci. Spis zajętych personaliów znajduje się w spisie zajętych wizerunków.
2.3 Nazwisko postaci może powtarzać się w obrębie jednej rodziny. Dołączenie do niej należy ustalić z jej założycielem, co następnie musi zostać potwierdzone podbiciem karty postaci przez aktywnego członka danej rodziny.
2.4 Przed oddaniem karty postaci do sprawdzenia przez administrację należy dokonać rezerwacji wizerunku w odpowiednim temacie.
2.5 Wizerunki mogą powtarzać się wyłącznie u bliźniąt, jednak administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania ich tworzenia.
2.5 a) Podczas tworzenia bliźniaka jednojajowego postaci istniejącej, konto pierwszego z graczy (właściciela wizerunku) musi pozostać aktywne przynajmniej do momentu zaakceptowania karty postaci bliźniaczego rodzeństwa. Jeżeli pierwsze z bliźniąt nie napisze posta w terminie bądź dezaktywuje postać przed akceptacją karty drugiego, wizerunek wraca do obiegu zgodnie z regulaminem, a rezerwacja bliźniaka przestaje obowiązywać.
2.6 Avatar powinien przedstawiać wybrany wizerunek. Domyślne rozmiary avatarów to 200x320, jednakże ich większe odpowiedniki dopasowują się do forum.
2.7 Dozwolona jest trzykrotna zmiana wizerunku, jednak nowy wygląd nie może odbiegać od obecnego — mamy tutaj na myśli rażące różnice jak kolor skóry, pochodzenie etniczne czy spora różnica wieku. Administracja ma prawo do odmowy zmiany wizerunku. W przypadku przejęcia wizerunku, gdy postać wpada do nieaktywnych, można zmienić wygląd i nie jest to wliczane do zmian, jednak ewentualny późniejszy powrót do starego wizerunku już będzie się liczył.
2.8 Po umieszczeniu ukończonej karty w odpowiednim dziale należy oznaczyć konto sapphire creek.
2.9 Administracja na sprawdzenie karty ma 24 godziny, zazwyczaj jednak trwa to krócej. Gracz na umieszczenie poprawek w karcie ma 48 godzin.
2.10 Karty postaci wzorowane na prawdziwych lub fikcyjnych postaciach nie będą akceptowane.
2.11 Każda postać decydująca się na 1 lub wyższy poziom ingerencji MG jest zobowiązana do utworzenia trackera w ciągu 3 dni od zaakceptowania karty postaci. Wszystkie pola trackera muszą być uzupełnione, a link do niego powinien znajdować się w profilu postaci. Nieuzupełnienie trackera skutkować będzie przeniesieniem postaci na 0 poziom ingerencji oraz konsekwencjami fabularnymi.
2.12 Na forum istnieją miejsca pracy szczególnie istotne z punktu widzenia głównej fabuły. Do objęcia stanowiska w takim miejscu konieczny jest co najmniej pierwszy stopień ingerencji MG. Każde takie stanowisko opatrzone jest specjalnym tagiem w spisie miejsc pracy.
2.13 Po zaakceptowaniu karty postaci możliwa jest jednokrotna zmiana poziomu ingerencji MG bez możliwości późniejszego powrotu na pierwotny poziom.
3.0 Regulamin rozgrywki
3.1 Sapphire Creek jest forem typu Second Life. Wszelkie formy odbiegania od normy świata rzeczywistego są tutaj zabronione. Wyjątkiem jest dział alternative universe, gdzie wszystko jest możliwe.
3.2 Dozwolone jest prowadzenie więcej niż jednego wątku jednocześnie, jednakże prosimy pamiętać o chronologii wydarzeń.
3.3 Posty zawierające treści erotyczne czy brutalne należy ukrywać za pomocą znaczników hide, spoiler lub napisanie na samym początku posta "+18".
3.3 a) W publicznych częściach forum obowiązuje całkowity zakaz rozgrywania wątków opartych na scenach gwałtów, aktów kazirodczych czy pedofilii.
3.4 Długość posta nie może być mniejsza niż wysokość avka (tj. minimum 1200 znaków liczonych za pomocą wgranego na forum licznika), wyjątek stanowią prowadzone przez Mistrza Gry eventy, w których zezwala się na pisanie krótszych postów w ramach zachowania tempa akcji.
3.5 Po zaakceptowaniu karty postaci gracz ma 3 dni na rozpoczęcie rozgrywki. Po tym czasie bez posta fabularnego postać trafia do nieaktywnych.
3.6 Na kolejny post gracz ma 10 dni. Po upływie tego czasu jego postać trafia do grupy nieaktywnych, a wizerunek zostaje zwolniony. Blokowanie wizerunków będzie surowo karane!
Za blokowanie wizerunku uznajemy: nagminne wrzucanie posta na ostatnią chwilę, wrzucanie pustych postów, usuwanie i powtórne dodawanie tego samego posta, wrzucanie postów dla postaci, która jest nieaktywna dłużej niż 3 tygodnie. Wyjątkiem jest, gdy postać chce odzyskać kolor, a gracz na aktywację ma 48h.
3.7 W celu rozpoczęcia wątku należy umieścić post w wolnej lokacji — mamy tutaj na myśli lokację, gdzie nie toczy się żadna rozgrywka, bądź ostatni post fabularny pojawił się tam dawniej niż 14 dni — w przypadku nieobecności gracza lokacja zostaje zajęta do momentu jego powrotu. Dozwolone jest pisanie więcej niż jednego wątku w lokacji, ale tylko za zgodą grających tam użytkowników. Wyjątkiem są lokacje eventowe, które mają swoje własne zasady.
4.0 Regulamin multikont
4.1 Dozwolone jest tworzenie multikont. Każdy na start może posiadać 3 konta, natomiast każde kolejne można stworzyć po spełnieniu następujących warunków:
  • Czwarte multikonto — minimum po 5 postów fabularnych.
  • Piąte multikonto — minimum po 20 postów fabularnych na trzech poprzednich i 10 na czwartym.
  • Szóste multikonto — minimum po 35 postów fabularnych na trzech pierwszych, 25 postów na czwartym i 10 postów na piątym multikoncie.
Wyjątkiem jest multikonto przyznawane jako nagroda.
Limit multikont, jakie można posiadać, to 10, a w ich przypadku obowiązują specjalne wymagania:
  • Siódme multikonto — minimum po 50 postów na trzech pierwszych kontach, 40 na czwartym, 30 na piątym, 20 na szóstym oraz minimum 10 zakończonych gier, w tym minimum 5 na trzech ostatnich kontach i minimum jedna na szóstym.
  • Ósme multikonto — minimum po 80 postów na trzech pierwszych kontach, 70 na czwartym, 60 na piątym, 40 na szóstym, 30 na siódmym oraz minimum 15 zakończonych gier, w tym minimum 10 na czterech ostatnich kontach i minimum jedna na siódmym.
  • Dziewiąte multikonto — minimum po 100 postów na trzech pierwszych kontach, 90 na czwartym, 80 na piątym, 50 na szóstym, 40 na siódmym, 30 na ósmym oraz minimum 20 zakończonych gier, w tym minimum 5 na trzech ostatnich kontach i minimum jedna na ósmym.
  • Dziesiąte multikonto — minimum po 120 postów na trzech pierwszych kontach, 110 na czwartym, 100 na piątym, 70 na szóstym, 60 na siódmym, 50 na ósmym, 40 na dziewiątym oraz minimum 30 zakończonych gier, w tym minimum 10 na czterech ostatnich kontach i minimum jedna na dziewiątym.

4.1 a) Tworząc siódme oraz ósme multikonto, należy przed podbiciem karty przesłać w wiadomości prywatnej na konto Sapphire Creek listę zakończonych gier (wraz z odnośnikami prowadzącymi bezpośrednio do tematów), które są wymagane do stworzenia multikonta.
4.1 b) Dziewiątego ani dziesiątego multikonta nie można stworzyć z kuponu.
4.2 Administracja ma prawo odmówić utworzenia kolejnego multikonta w przypadku nagminnego porzucania postaci, notorycznego wpadania do nieaktywnych, zaniedbywania wątków (tworzenie kolejnych nowych tylko po to, żeby nie utracić koloru).
4.3 Wszystkie aktywne multikonta należy podpiąć w profilu.

5.0 Regulamin rezerwacji wizerunków
5.1 Rezerwacja wizerunku jest obowiązkowa. Należy posiadać ją, oddając kartę postaci do sprawdzenia, zmieniając wizerunek, czy aktywując konto.
5.2 Na jedno konto przypada możliwość zarezerwowania dwóch wizerunków jednocześnie — podstawowego (trzy dni) oraz dodatkowego (jeden dzień). W przypadku wymiany rezerwowanego wizerunku na inny, nową rezerwacje należy opatrzyć komentarzem odnoszącym się do rezygnacji z poprzednio zarezerwowanego wizerunku - w innym wypadku nowa rezerwacja nie zostanie uznana.
5.3 Rezerwacja podstawowa podlega przedłużeniu do 7 dni łącznie (liczone do 23:59 ostatniego dnia). Drugie przedłużenie jest możliwe po wygaśnięciu pierwszej rezerwacji i ponownym zarezerwowaniu tego samego wizerunku. Prośby o przedłużenie należy umieścić bezpośrednio pod rezerwacją bądź kierować na konto sapphire creek.
5.4 W rezerwacjach należy umieszczać pełne dane rezerwowanego wizerunku, nie jego pseudonim. (wyjątek stanowią nicki z mediów społecznościowych, jeśli personalia nie są znane). Rezerwacje z literówkami w imieniu bądź nazwisku wizerunku będą uznawane za nieważne.
5.5 Gracz może trzykrotnie zarezerwować ten sam wizerunek. Następna rezerwacja wizerunku jest możliwa po upłynięciu pięciu dni.
5.6 Czas każdej rezerwacji liczony jest do godziny 23:59 ostatniego dnia, a o godzinie 00:00 wizerunek można przejąć. Taka sama zasada obejmuje rezerwacje dodatkowe. Przykład: rezerwację podstawową złożoną w dniu 01.01 można przejąć o północy dnia 05.01, natomiast rezerwację dodatkową o północy dnia 03.01.
5.7 Aby odebrać rezerwację, wystarczy z odpowiedniego konta zacytować posta z rezerwacją dodatkową.
5.8 Konto nieaktywne w celu aktywacji może dokonać wyłącznie rezerwacji dodatkowej.
5.9 Przejęcie wizerunku postaci zmieniającej wizerunek jest możliwe po godzinie od umieszczenia posta ze zmianą.
5.10 Zamiana rezerwacji podstawowej na dodatkową i odwrotnie dopuszczalna jest wyłącznie jeden raz.
6.0 Regulamin aktywacji i dezaktywacji
6.1 Dezaktywacji postaci można dokonać w odpowiednim temacie z zamówieniami. Nie trzeba podawać powodu dezaktywacji.
6.2 Godzinę po dezaktywacji postaci jej wizerunek wraca do obiegu. Tematy związane z postacią po dezaktywacji zostają przeniesione do archiwum. Jeśli gracz wyrazi zgodę, jego dezaktywowana postać może zostać wykorzystana przez Mistrza Gry.
6.3 Aktywacji postaci również dokonujemy w odpowiednim temacie. Aby aktywować postać należy dokonać rezerwacji wizerunku, napisać post fabularny i wyszczególnić tematy, które mają zostać przywrócone z archiwum. Aktywacja powinna być dokonana w ciągu dwóch dni od napisania posta fabularnego.
6.4 Aktywacja konta nieaktywnego traktowana jest jak tworzenie multikonta. Oznacza to, że jeśli użytkownik posiada trzy (lub więcej) aktywne postacie, chcąc przywrócić postać nieaktywną musi spełnić warunki opisane w punkcie 4.1.
6.5 Dokonując aktywacji konta, należy to zrobić z tym samym wizerunkiem, a także tym samym poziomem Mistrza Gry, który postać posiadała przed dezaktywacją. Dokonanie zmiany, możliwe jest dopiero po ponownym otrzymaniu koloru.
7.0 Regulamin nieobecności
7.1 Maksymalny czas nieobecności, którą może zgłosić gracz, to dwa tygodnie. Dodatkowo każdy gracz otrzymuje trzy dni czasu ochronnego na powrót.
7.2 Nieobecność można zgłosić na wszystkie albo jedynie na wybrane konta. Na każdym z wymienionych kont wymagane jest przynajmniej pięć postów fabularnych.
7.3 W wyjątkowych przypadkach nieobecność może zostać przedłużona, w tym celu należy kontaktować się z administracją poprzez prywatną wiadomość na konto sapphire creek. Takiego przedłużenia można dokonać tylko dwukrotnie, przy czym za pierwszym razem będzie ono wynosić 7 dni, a za drugim 3 dni.
7.4 Przed wzięciem kolejnej nieobecności wymagane jest napisanie minimum pięć postów fabularnych. Posty te liczone są od momentu zakończenia poprzedniej nieobecności.
Zablokowany